Geen spoor wijst

Verleden is geleden
Ontleden in ’t heden
Verweven met beleven.

Geen spoor
Wijst terug
Ik verloor.

Gegeven in dragen
Gedragen in het geven
Omgeven door verdragen.

Geen weg
Wijst
Ik dwaal.

Karen Nadine ~ 2009