Stilte regeert

Kwetsbaar is mijn verlangen.
Ze brak, ogenschijnlijk om niets.
Haar scherpe randen,
Voorheen onzichtbare kerfjes,
Rafelen tot kartels die snijden.

Mijn verlangen is breekbaar.
Ze brak, vanuit het niets.
Scherpe randen
Kerfden onzichtbare littekens.
Overgave verstomde.

De stilte regeert.

Karen Nadine ~ 2019

Zie Mij

Zie mij..

De stille
behoefte
die fluisterend
spreekt.

Hoor mij..

Het onuitgesproken
verlangen.
dat dwalend
haar weg zoekt.

Omarm mij..

De onvoorwaardelijke
overgave
die smekend
om jouw Dominantie
vraagt.

Karen Nadine ~ 2004

Verweven Zielen

Je joeg het vuur, haar brandend verlangen omhelsde de leegte.
Dwalen werd voelen, beleven zocht een nieuwe diepte.

Intense gedachten, verdreven de kille eenzaamheid.
De connectie gevoeld, losgeraakt van de stille strijd.

Dolende handen dreven de passie, hoger en hoger werd haar zweven.
Je maande haar tot rust, kalmte omhelsde haar beleven.

Verweven zielen spoorden de hartstocht.
Je had haar gevonden, zij jou gezocht.

Karen Nadine – 2016

Waar de wind

Waar de wind even, heel zacht, mijn wang streelde.
Daar was het, waar ik verdwaalde.
Verloren prikkeling vloog voorbij de horizon.
Verlangens, bijna vergeten, klonken zacht.
Overgave puur en helder, sprankelde ongezien.
Klanken uit een verdrongen lied overstemden.

Ik wist en voelde, zij dwaalt en vind …mij.

Karen Nadine ~ 2011

Deel de dans

Deel de dans
Zoals de dans
Ooit ons deelde.

Speel de toon
Zoals haar klanken
Ooit ons bespeelde.

Beleef ons delen
Zoals haar paden
Ooit de onze volgde.

Wees de dans
Dan volg ik
De passen.

Karen Nadine ~ 2010