Melodie van Herinneren

Zonder lijntjes
Kleur ik je in
Heel fijntjes
Maak ik een begin.

Kleuren licht gestemd
Mengen het verdriet
Nu je niet meer bent.

Talloze tinten
Zilveren het grijs
Van donkere uren.

Zachte klanken
Stemmen de melodie
Van liefdevol herinneren.

Karen Nadine ~ 2018