Ontwaken was gevlucht

In een droom wandelde ik,
beleven en delen smolten samen.

In een droom ontwaakte ik,
voelen en zijn ontwarden.

In ontwaken droomde ik,
Zijn en beleven raakten los.

In losraken werd ik wakker,
dromen en ontwarren namen me mee.

In ontwarren verdwaalde ik,
ontwaken was gevlucht.

In het vluchten stond ik stil,
ontwarde de droom,
voelde het leven,
beleefde het Zijn.

Karen Nadine ~ 2010