Ontwaken was gevlucht

In een droom wandelde ik,
beleven en delen smolten samen.

In een droom ontwaakte ik,
voelen en zijn ontwarden.

In ontwaken droomde ik,
Zijn en beleven raakten los.

In losraken werd ik wakker,
dromen en ontwarren namen me mee.

In ontwarren verdwaalde ik,
ontwaken was gevlucht.

In het vluchten stond ik stil,
ontwarde de droom,
voelde het leven,
beleefde het Zijn.

Karen Nadine ~ 2010

Het grijs gewist

Zon kleurt de mist
het grijs gewist
naar lichter
nog niet helder
doorschijnend
en lichtdoorlatend
toch omhuld
in een deken gehuld
voel ik me geborgen
in armen
bekend
ontmoet onbekend
mist lijkt te breken
in het ontwaken
van een nieuwe dag.

Karen Nadine ~ 2006