Een nieuw voelen

Nieuwe kleuren
Vormden een pallet
Van werelden
Niet verkend.

Nieuwe wegen
Vormden een pad
Van belevingen
Die ik vergat.

Een nieuw voelen
Versloeg allen
In nimmer gestreden
Veldslagen.

Karen Nadine ~ 2009