Verloren klanken

Verloren klanken
Kleuren de horizon

Een doek nimmer vergeten
Verborgen onder lagen stof.

Toont kwetsbaarheid
In fragiele kleuren.

Gevlucht of gebroken
Wist ze niet te spelen.

Door zichzelf verlaten
Brak ze met tijd.

Tijdloos was de ruimte
Waar ze dromend dwalen kon.

De horizon voorbij
Meende ze los te zijn.

Tot gekende klanken
Haar horizon bereikten.

Karen Nadine ~ 2007