Sluimert de afstand

In je zwijgen
Sluimert de afstand
Je mijdt de woorden
Vermijd de afgrond
Van stille verwijten.

In mijn stilte
Sluimert de eenzaamheid
Geketend aan kilte
Omarm ik de strijd
Van stilzwijgend delen.

Karen Nadine ~ 2022

De stilte

Je verkiest
De stilte
Je verliest
De diepte
Van ons delen.
Wat is delen
Als het stilte is
Die regeert?
Wat is samenzijn
Als het eenzaamheid is
Die prevaleert?

Karen Nadine ~ 2019

Ze ontglipt je

En dan ontglipt ze je
Ze dwaalt
Eenzaam in haar overgave.

Verwarring
Ketent haar

Verdriet
Smoort haar

In stilte
Keert ze zich

Donker is
Deze diepte
Waarin ze doolt.

Karen Nadine ~ 2018

Het lege kloppen van mijn hart

Hoor het lege kloppen van mijn hart, ze tikt verward in deze vreemde dans.
Ze passeert dromen uit verloren tijden, reflecteert het zilveren schijnsel,
spint haar ondoordringbare web.

Voel het lege bewegen van haar passen, haar kille bries beneemt de adem.
Geruisloos beweegt zij zich door eenzame ruimtes, waar eens beleven sprankelde, manouvreert haar onnavolgbare dans.

Karen Nadine ~ 2015