Intiem Patroon

Onzichtbare draden

bewegen ons dichter

weven een intiem patroon.

Op onhoorbare klanken

dansen we passioneler

creëren onze unieke melodie.

De melodie leidt ons

onze bewegingen smelten samen

tot een eigen symfonie.

Karen Nadine ~ 2019

Het lege kloppen van mijn hart

Hoor het lege kloppen van mijn hart, ze tikt verward in deze vreemde dans.
Ze passeert dromen uit verloren tijden, reflecteert het zilveren schijnsel,
spint haar ondoordringbare web.

Voel het lege bewegen van haar passen, haar kille bries beneemt de adem.
Geruisloos beweegt zij zich door eenzame ruimtes, waar eens beleven sprankelde, manouvreert haar onnavolgbare dans.

Karen Nadine ~ 2015

Dwaal de dans

Dwaalt de beweging
een eigen dans.

Dan volg ik haar
onstuimige passen
in een zinderend beleven.

Ik voel haar
passioneel gefluister
in een intense overgave.

Ik ben haar…..

Dwaal de dans
in een eigen beweging.

Karen Nadine ~  2015