Ze wilde dansen

Ze wilde dansen
met je
op zoete klanken
wilde ze
spelen en delen
ze wilde
voelen en ervaren
ze wilde
zijn en geven
maar ze
was bevangen
door de
angst te geven
zoals ze wilde
ze kon slechts dansen
in stilte
handen
koesterde
en bewogen
haar hart
dat danste
al was het verward.

Karen Nadine ~ 2006

Weten volgde gelaten

Overvol was mijn hoofd
gevoel leek te barsten
van het denken beroofd
wist het hart te verrassen.

Zij wandelde vrij
waar de rest aarzelend volgde
de weerstand voorbij
naar het allesomvattende.

Het weten volgde gelaten
ze onderkende en raasde
naar versneld begrijpen
waar ze alles plaatste.

Woorden waren onbemind
ze leidde naar wartaal
dwalen bracht bij onbekend
– en toch – herkende taal.

De ziel danste
het eind aan eenzaamheid
haar beweging bevrijdde
spon een gat in de tijd.

Karen Nadine ~ 2006